Till startsida
  • SOM-institutet
Webbkarta

Opinioner, trender, analyser - ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst:

SOM-institutet

Snart är det dags för 2014 års SOM-undersökningar att nå ut till svenska folket. Just nu pågår arbetet för fullt med att sammanställa de nya frågeformulären, som i september skickas ut till omkring 20 000 slumpmässigt utvalda personer.

Läs mer om SOM-undersökningarna

Läs mer om SOM-institutet

Mittfåra och marginal

Den 24 juni släpptes boken "Mittfåra och marginal", baserad på resultaten från SOM-institutets senaste nationella undersökning.

Tre kapitel som blivit extra uppmärksammade i medierna är:

Starkare oro för främlingsfientlighet än för invandring av Linn Sandberg och Marie Demker
Vad gör ett liv meningsfullt? av Bengt Brülde och Filip Fors
Fler negativt inställda till tv-reklam av Britt Börjesson och Maria Edström

Läs hela boken här:
Mittfåra och marginal

Beställ som pappersbok:
Beställ Mittfåra och marginal

 

 

Följ SOM-institutet:

   The SOM Institute, University of Gothenburg on LinkedIn  

 

SOM-institutets bok

Senaste boken

MITTFÅRA OCH MARGINAL med analyser av den nationella SOM-undersökningen 2013.

Beställ böcker

Samtliga publikationer från SOM-institutet går att beställa.

Ladda ner pdf:er

Allt publicerat och presenterat material från SOM-institutet finns tillgängligt att ladda ner kostnadsfritt som pdf-filer

SOM-priset

Du vet väl att du som är student kan vinna SOM-priset om du använder SOM-data i din uppsats?

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta