Till startsida
Webbkarta

Medborgarna, regionen
och flernivådemokratin

Bokserien nr 43
Redaktörer: Lennart Nilsson och Rudolf Antoni

Publiceringsår: 2008


Kort om boken

I Medborgarna, regionen och flernivådemokratin redovisas studier som bygger på medborgarundersökningar som SOM-institutet genomfört i Skåne 2001, 2004 och 2006. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på utvecklingen i Skåne och bedömningar av den nya regionen. Forskare från Göteborgs och Lunds universitet presenterar studier inom tre huvudområden: Det politiska landskapet, kultur och samhälle samt medielandskapet.

Dessutom medverkar professor Yo Tsuchida från Nihon Fukusi University med artikeln Conversion toward Open System with Plural Corses.


Innehållsförteckning

 

Förord [pdf] • 5

 

DET POLITISKA LANDSKAPET

Medborgarna, regionen och flernivådemokratin [pdf] • 9
Författare: Lennart Nilsson

Röstning och röstdelning i Skåne 2006 [pdf] • 29
Författare: Folke Johansson

De okända väljarna – en analys av de skånska väljare som röstade
på icke riksdagspartier 2006
[pdf] • 49
Författare: Anders Sannerstedt

Okända regionpolitiker [pdf] • 71
Författare: Sören Holmberg

Tror alla på möjligheten att påverka? [pdf] • 77
Författare: Susanne Johansson

Tillväxt i storstadsregionerna [pdf] • 91
Författare: Rudolf Antoni

Välfärd, service och demokrati – Skåne 2006 [pdf] • 107
Författare: Lennart Nilsson

 

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Skåne och den kreativa klassen [pdf] • 131
Författare: Rudolf Antoni

De mångas kultur [pdf] • 151
Författare: Rudolf Antoni

Fotbollssupportrar i Skåne [pdf] • 165
Författare: Anders Widfeldt och Lennart Nilsson

 

MEDIELANDSKAPET

Empiriska perspektiv på nyheter: vanor, innehåll och förtroende [pdf] • 175
Författare: Oscar Westlund

Vad gör man när den dagliga kamraten vid frukostbordet
försvinner?
[pdf] • 187
Författare: Ingela Wadbring

Ger mediebilden rättvisa? [pdf] • 197
Författare: Bengt Johansson

 

GÄSTSKRIBENT

Conversion toward an Open System with Plural Cores [pdf] • 211
Författare: Yo Tsuchida

 

DOKUMENTATION

Samhälle opinion och massmedia. Skåne 2006 [pdf] • 231
Författare: Rudolf Antoni

Ladda ner pdf:er

Här kan du ladda ner hela boken samt bilagor och dokumentation.

Hela boken

Innehållsförteckning

Författarna

E-postadresser

Enkäterna

Det finns också möjlighet att ladda ner de enskilda kapitlen som pdf-filer. Det gör du genom att trycka på respektive kapitelrubrik i innehållsförteckningen här till vänster i huvudfönstret.

Observera att pdf-filerna öppnas i ett separat fönster och är gratis att ladda ner.

Frågor om SOM-böckerna?

Har du frågor rörande våra böcker är du välkommen att kontakta oss. Handlar det om frågor kring större beställningar, fakturor eller liknande kan du ta kontakt med SOM:s chefsadministratör:

Kerstin Gidsäter
Telefon: 031 786 1217
E-post

Har du frågor kring böckernas innehåll eller utformning kan du kontakta bokens redaktör:

Lennart Nilsson
Telefon: 031 786 1595
E-post

Du kan också ta kontakt med de enskilda kapitelförfattarna. Deras kontaktuppgifter hittar du ovan i pdf-dokumentet "E-postadresser".

Till sidans topp

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta